Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn backup cho reseller trong DirectAdmin

Đăng nhập Reseller -> "Manage User Backups"

Chọn User cần backup ->  "Submit"

Hoặc ta có thể đặt lịch backup cho các user vào ngày 10 hàng tháng lúc 0 giờ 15 phút.

Sau khi backup xong file backup sẽ nằm ở folder ~admin/user_backups

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 3329 times since Tue, Aug 18, 2015
Tạo Packages trong DirectAdmin
Viewed 2260 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 2209 times since Mon, Dec 28, 2015
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 2637 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows
Viewed 2638 times since Sun, Jan 3, 2016