Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin

Sau khi upload bản backup lên /home/admin/user_backups -> Ta chọn "Manage User Backups"

Chọn bản backup -> "Submit"

Sau khi hệ thống restore xong sẽ thông báo cho ta trong "Message System"

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk
Viewed 2221 times since Sun, Jan 3, 2016
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 3329 times since Tue, Aug 18, 2015
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 2210 times since Mon, Dec 28, 2015
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 2435 times since Thu, Sep 10, 2015
Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows
Viewed 2638 times since Sun, Jan 3, 2016