Home » Categories » Hosting » Hosting Linux » Cpanel

Hướng dẫn thêm Subdomain trong Cpanel

Subdomain hay còn gọi là tên miền con cần thiết khi chạy nhiều source code trong một tên miền. Subdomain có dạng xxx.domain.ltd, để chạy được subdomain này trên cPanel, yêu cầu phải trỏ bản ghi subdomain này về IP của cPanel.

Sau khi đăng nhập trang quản trị, kéo xuống khu quản lý Domains >> Subdomain

 

Nhập sub domain cần thêm

Nhấn chọn Create để hoàn thành quá trình thêm domain.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
MySQL Manager, import, export mysql trong phpmyadmin
Viewed 4783 times since Tue, Aug 25, 2015
Cách download backup cho Linux Hosting
Viewed 3600 times since Mon, Jul 18, 2016
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 4910 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Hosting cPanel
Viewed 4152 times since Wed, Jan 13, 2016
Hướng dẫn khởi tạo và quản lý email
Viewed 4042 times since Mon, Mar 14, 2016