Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tạo hosting trên plesk

Đăng nhập vào môi trường quản trị plesk.

Chọn "Customers"

Chọn "Add new customer"

Nhập thông tin khách hàng. Chú ý bắt buộc phải nhập những ô có dấu *

Nhập user để truy cập plesk panel.

Nhập domain chính của hosting và user quản lý file, folder trên hosting của khách hàng -> Chọn gói resource cho hosting.

Chọn "OK" để khởi tạo hosting.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Packages trong DirectAdmin
Viewed 2260 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk
Viewed 2221 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 2256 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn xóa hosting trên plesk
Viewed 2851 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 2669 times since Sun, Jan 3, 2016