Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn xóa plan trong plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Service Plans"

Chọn plan cần xóa -> Chọn "Remove"

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Cài đặt CSF trên CentOS
Viewed 3266 times since Mon, Aug 17, 2015
Quản lý các user trong DirectAdmin
Viewed 2567 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn backup cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 2976 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 3082 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 939 times since Tue, Dec 3, 2019