Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn xóa plan trong plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Service Plans"

Chọn plan cần xóa -> Chọn "Remove"

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 3329 times since Tue, Aug 18, 2015
Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk
Viewed 2221 times since Sun, Jan 3, 2016
Quản lý các user trong DirectAdmin
Viewed 2231 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 2670 times since Sun, Jan 3, 2016