Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Packages trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập admin vào DirectAdmin ta chọn "Reseller Level" -> Chọn "Add Packages"

Chỉnh các thông số  của Package cần tạo -> Đặt tên cho Package -> "Save".

Sau khi tạo thành công ta có danh sách Packages.

Nếu muốn xóa Package nào thì ta check vào Package đó rồi "Delete Selected" thì hệ thống sẽ xóa Package đó.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 2311 times since Tue, Aug 18, 2015
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 1428 times since Mon, Dec 28, 2015
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 1508 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk
Viewed 1531 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 1850 times since Sun, Jan 3, 2016