Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Packages trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập admin vào DirectAdmin ta chọn "Reseller Level" -> Chọn "Add Packages"

Chỉnh các thông số  của Package cần tạo -> Đặt tên cho Package -> "Save".

Sau khi tạo thành công ta có danh sách Packages.

Nếu muốn xóa Package nào thì ta check vào Package đó rồi "Delete Selected" thì hệ thống sẽ xóa Package đó.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 4062 times since Tue, Aug 18, 2015
Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk
Viewed 2702 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 1125 times since Tue, Dec 3, 2019
Tạo hosting trong DirectAdmin
Viewed 2808 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 2693 times since Mon, Dec 28, 2015