Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Packages trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập admin vào DirectAdmin ta chọn "Reseller Level" -> Chọn "Add Packages"

Chỉnh các thông số  của Package cần tạo -> Đặt tên cho Package -> "Save".

Sau khi tạo thành công ta có danh sách Packages.

Nếu muốn xóa Package nào thì ta check vào Package đó rồi "Delete Selected" thì hệ thống sẽ xóa Package đó.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 2657 times since Sun, Jan 3, 2016
Tạo hosting trong DirectAdmin
Viewed 2355 times since Mon, Aug 24, 2015
Cài đặt CSF trên CentOS
Viewed 2853 times since Mon, Aug 17, 2015
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 2690 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 2270 times since Sat, Sep 5, 2015