Home » Categories » Multiple Categories

Tạo hosting trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập ta chọn "Reseller Level" -> "Add New User"

Nhập các thông tin cần thiết cho hosting -> "Submit"

Lưu ý: Ta có thể tùy chọn thông số của hosting bằng cách chọn "Customize"

Nhận được thông báo sau là tạo hosting thành công

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Cài đặt CSF trên CentOS
Viewed 2829 times since Mon, Aug 17, 2015
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 2256 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 2209 times since Mon, Dec 28, 2015
Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk
Viewed 2221 times since Sun, Jan 3, 2016