Home » Categories » Multiple Categories

Quản lý các user trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập Admin của DirectAdmin ta chọn "Show All User"

Ta có thể chọn 1 user bất kỳ để cập nhật lại thông tin hoặc xóa user đó.

Sau khi chọn vào 1 user bất kỳ ta có thể Login vào user đó, chỉnh sửa user, suspend, unsuspend hoặc xóa user đó.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 1729 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows
Viewed 1691 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk
Viewed 1440 times since Sun, Jan 3, 2016
Tạo Packages trong DirectAdmin
Viewed 1420 times since Mon, Aug 24, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 2195 times since Tue, Aug 18, 2015