Tạo Hosting Linux trên cPanel Control

Để tạo hosting linux trên cPanel Control, các bước như sau:

Login vào WHM cPanel -> Home -> Acount Functions :

Chọn Create a New Acount :

Màn hình sẽ hiển thị yêu cầu các thông tin chi tiết của Account, các thông tin sau là bắt buộc:

Vì gói hosting đã được mặc định sẵn trong phần Package Manager nên không cần thiết phải điền thông tin bên dưới, sau khi hoàn tất các thông tin trên chỉ cần kéo xuống cuối cùng của của sổ và click Creat để tạo hosting.

Posted by: Nguyễn Hồng Thắm - Tue, Aug 25, 2015 at 9:41 AM. This article has been viewed 3481 times.
Online URL: ./article.php?id=16

Powered by PHPKB Knowledge Base Software