Hướng dẫn trỏ domain khi đăng kí dịch vụ mail tại vData

Hướng dẫn trỏ domain khi đăng kí dịch vụ mail tại vData - Để trỏ domain sử dụng email hosting tại vData xin các bạn vui lòng làm theo hướng dẩn sau đây.

1 - Đăng nhập vào tài khoản domain tại vdns.vn

Giao diện đăng nhập tại vdns.vn

Đăng nhập vào tài khoản quản trị domain

2 - Quản lý các record trong domain để sử dụng email hosting

Sau khi đăng nhập vào tài khoản các bạn chọn vào domain sử dụng email hosting, để dảm bảo các bạn xóa hết các record như mà, mail.domain và các record MX.

Sau đó ta tạo lại record Mail.domain và trỏ IP về IP của email hosting như hình dưới đây.

 

Sau đó ta thêm 2 recode MX như trong email thông tin tai khoan email hosting mà vData đã gửi cho các bạn. 

Sau khi thêm thành công thì chúng ta chờ ít thời gian để hệ thông DNS cập nhật lại và truy cập vào email hosting bằng domain để test lại.

Chúc các bạn thành công.

Posted by: Trương Quốc Yên - Mon, Sep 7, 2015 at 12:00 PM. This article has been viewed 3782 times.
Online URL: ./article.php?id=35

Powered by PHPKB Knowledge Base Software