Hướng dẫn thêm Subdomain trong Cpanel

Subdomain hay còn gọi là tên miền con cần thiết khi chạy nhiều source code trong một tên miền. Subdomain có dạng xxx.domain.ltd, để chạy được subdomain này trên cPanel, yêu cầu phải trỏ bản ghi subdomain này về IP của cPanel.

Sau khi đăng nhập trang quản trị, kéo xuống khu quản lý Domains >> Subdomain

 

Nhập sub domain cần thêm

Nhấn chọn Create để hoàn thành quá trình thêm domain.

Posted by: Đinh Văn Chung - Fri, Sep 11, 2015 at 2:16 PM. This article has been viewed 2309 times.
Online URL: ./article.php?id=37

Powered by PHPKB Knowledge Base Software