Cách download backup cho Linux Hosting

Khách hàng có thể chủ động download các bản backup đang được lưu giữ chủ động trên hệ thống hosting của vData. Thường thì phía vData sẽ backup và giữ 5 bản backup gần nhất. Khách hàng có thể download các bản backup như sau:

1. Login vào cPanel

2. Tại trang quản trị, click vào Backup 

3. Tìm chọn bản backup theo ngày muốn tải về và click Download

Posted by: Đinh Văn Chung - Mon, Jul 18, 2016 at 1:36 PM. This article has been viewed 2601 times.
Online URL: ./article.php?id=55

Powered by PHPKB Knowledge Base Software