Hướng dẫn sử dụng Plesk control (Linux)

Xin chào các bạn!

Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Plesk control chạy trên nền tảng Linux!

Các bạn login vào control theo thông tin bên mình đã cung cấp trước đó. Ví dụ: http://103.3.245.139:8443 hoặc http://tenmien:8443 (nếu tên miền đã được trỏ về IP host).

Sau khi đăng nhập xong control sẽ có giao diện như hình dưới:

 

Mình sẽ giải thích những chức năng thường dùng trong quản lý và phát triển website:

 Quản lý, thêm addon domain hoặc subdomain.

 Sử dụng để thay đổi thông tin đăng nhập vào host.

 Quản lý thông tin user FTP.

 Trình tạo SSL miễn phí Let's Encrypt.

 Tùy chỉnh PHP version.

 Trình quản lý file. Tất cả thao tác upload/edit code website đều thao tác qua File Manager.

 Giới hạn số lượng email gửi ra trong 1 giờ.

 Quản lý SSL website.

 Quản lý, import, export database thông tin phpMyAdmin.

 Trình cài đặt Wordpress tự động.

Ngoài ra còn có các Tool, Application hỗ trợ cho việc CEO và phát triển website tùy theo nội dung và mục đích sử dụng của người dùng. Các bạn tham khảo thêm nhé!

 

Chúc các bạn thành công!

 

Posted by: Cao Thắng - Mon, Jan 13, 2020 at 2:37 PM. This article has been viewed 1679 times.
Online URL: ./article.php?id=64

Powered by PHPKB Knowledge Base Software