Tạo tài khoản email trong Kerio Connect


Người dùng đăng nhập trang quản trị theo thông tin vData cung cấp:

Click biểu tượng user nhấn Add để thêm user mới

Nhập đầy đủ thông tin user. Lưu ý password phải chuẩn chính sách bảo mật gồm (chữ thường, chữ hoa, ký tự đặc biệt và số) hoặc click Generate để lấy password của hệ thống.

Tại tab Contact cập nhật thông tin user (nếu cần)

Nếu muốn chuyển tiếp mail tới một mail khác, hoặc mail quản lý, tại tab Forwarding tích chọn Forward to addresses. Nhấn Add và nhập hoặc chọn user muốn chuyển tiếp. Lưu ý tích chọn vào checkbox cuối cửa sổ nếu muốn giữ lại một bản tại mail này khi chuyển tiếp.

Để thêm nhóm cho user Click tab Groups >> Add và tìm chọn nhóm tương ứng.

Tích chọn tại vị trí đánh dấu, nếu muốn thêm quyền quản trị cho user.

Để giới hạn dung lượng, hay số lượng email cho user, truy cập Quota tích chọn và nhập giới hạn cho phép.

Click OK để kết thúc việc tạo user mới.Article ID: 10
Created On: Mon, Aug 24, 2015 at 2:35 PM
Last Updated On: Tue, Aug 25, 2015 at 9:03 AM
Authored by: Đinh Văn Chung

Online URL: ./article.php?id=10