Backup hosting DirectAdmin


Đăng nhập vào DirectAdmin -> "Create/Restore Backups"


Chọn những dữ liệu cần backup -> "Create Backup"

 

Chờ hệ thống backup và sẽ thông báo với ta qua mail.

Vào "File Manager"

Chọn folder "Backups"

Tại đây sẽ có các bản backup. Ta có thể download các bản backup này về để lưu trữ tại máy cá nhân hoặc nơi khác để tránh làm dung lượng hosting bị đầy.

 

 

 Article ID: 15
Created On: Tue, Aug 25, 2015 at 9:38 AM
Last Updated On: Tue, Aug 25, 2015 at 9:38 AM
Authored by: Thân Trọng Dương

Online URL: ./article.php?id=15