Hướng dẫn thêm Subdomain trong Cpanel


Subdomain hay còn gọi là tên miền con cần thiết khi chạy nhiều source code trong một tên miền. Subdomain có dạng xxx.domain.ltd, để chạy được subdomain này trên cPanel, yêu cầu phải trỏ bản ghi subdomain này về IP của cPanel.

Sau khi đăng nhập trang quản trị, kéo xuống khu quản lý Domains >> Subdomain

 

Nhập sub domain cần thêm

Nhấn chọn Create để hoàn thành quá trình thêm domain.Article ID: 37
Created On: Fri, Sep 11, 2015 at 2:16 PM
Last Updated On: Fri, Sep 11, 2015 at 2:37 PM
Authored by: Đinh Văn Chung

Online URL: ./article.php?id=37