Hướng dẫn xóa hosting trên plesk


Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần xóa -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Remove Customer"Article ID: 46
Created On: Sun, Jan 3, 2016 at 8:29 PM
Last Updated On: Sun, Jan 3, 2016 at 8:29 PM
Authored by: Thân Trọng Dương

Online URL: ./article.php?id=46