Hướng dẫn upload dữ liệu Web Hosting ( Plesk panel )


Bước 1 : Đăng nhập vào giao diện quản trị . Link: http://domain.com:8443hoặc http://IP-Hosting:8443. Chúng ta sẽ thao tác tại mục Website&Domain >>> File Manager. 

Bước 2 : Upload dữ liệu 

 

 


Check vào ô : Upload archive and extract it để hệ thống tự động giải nén sau khi upload hoặc sau khi upload lick chọn file nén và chọn Extract Files đề giải nén. Các bạn cần lưu ý hệ thống chỉ hỗ trợ chuẩn nén mặc định là .ZIP mà thôi.


Bước 3 : Tạo Database , User Database 

 

 

 

 


Bước 4 : Bạn có thể cấu hình chuỗi kết nối với các thông số mặc định:

Database server : MB2DXX\sql2008 nếu sử dụng MS SQL Server hoặc localhost nếu sử dụng My SQL.

Tên Database : Tên Database bạn đã tạo trên Hosting.

User Database : Tên User Database bạn đã tạo trên Hosting.

Password User Database : Password User Database bạn đã tạo trên Hosting.


Sau khi thao tác hoàn tất chính xác 4 bước trên Website của bạn đã có thể hoạt động trên môi trường Windows Web-Hosting .Article ID: 50
Created On: Mon, Jan 4, 2016 at 6:41 AM
Last Updated On: Mon, Jan 4, 2016 at 6:42 AM
Authored by: Đặng Lê Trung

Online URL: ./article.php?id=50