Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên Webmail Kerio


 

Bước 1: Đăng nhập.

Bước 2:

 

 

Bước 3:

Bước 4: 

Sau khi thao tác hoàn tất 4 bước trên, webmail của bạn sẽ được đổi ngôn ngữ để bạn có thể dễ sàng sử dụng.Article ID: 56
Created On: Tue, Dec 27, 2016 at 10:35 AM
Last Updated On: Tue, Dec 27, 2016 at 1:21 PM
Authored by: Cao Thắng

Online URL: ./article.php?id=56