Hướng dẫn thay đổi mật khẩu User trên Webmail Kerio


 

Bước 1: Đăng nhập.

Bước 2: 

Bước 3: 

Bước 4: 

 

 

Sau khi thao tác hoàn tất 4 bước trên, bạn đã đổi mật khẩu cho user của mình thành công.Article ID: 57
Created On: Tue, Dec 27, 2016 at 11:15 AM
Last Updated On: Tue, Dec 27, 2016 at 1:19 PM
Authored by: Cao Thắng

Online URL: ./article.php?id=57