Home » Categories » Multiple Categories

Backup hosting DirectAdmin

Đăng nhập vào DirectAdmin -> "Create/Restore Backups"


Chọn những dữ liệu cần backup -> "Create Backup"

 

Chờ hệ thống backup và sẽ thông báo với ta qua mail.

Vào "File Manager"

Chọn folder "Backups"

Tại đây sẽ có các bản backup. Ta có thể download các bản backup này về để lưu trữ tại máy cá nhân hoặc nơi khác để tránh làm dung lượng hosting bị đầy.

 

 

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Addon Domain trong DirectAdmin
Viewed 3297 times since Mon, Aug 24, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 3371 times since Thu, Sep 24, 2015
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 1922 times since Tue, Dec 3, 2019
Hướng dẫn backup website trên Cpanel
Viewed 4416 times since Wed, Nov 25, 2015
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 3115 times since Fri, Sep 11, 2015