Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn reset password cho hosting plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần reset password -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Change Login Info"

Nhập password mới của hosting -> Chọn "OK"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 1922 times since Tue, Dec 3, 2019
Cài đặt CSF trên CentOS
Viewed 4402 times since Mon, Aug 17, 2015
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 3642 times since Mon, Dec 28, 2015
Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows
Viewed 4552 times since Sun, Jan 3, 2016
Tạo hosting trong DirectAdmin
Viewed 3658 times since Mon, Aug 24, 2015