Home » Categories » Multiple Categories

Tích hợp tài khoản IMAP/CalDAV /CardDAV với Kerio Connect trên thiết bị iOS

Quá trình

 1. Trong trình duyệt Safari của bạn, nhập địa chỉ URL của  máy chủ Kerio Connect .

 2. Nhấn vào nút  Tích hợp với thiết bị .

  2019-09-20_06-44-48.png

 3. Nhấn vào  Thư, Danh bạ, Lịch.
  2019-09-20_06-55-37.png

 4. Nhấn vào Tiếp tục.

  2019-09-20_07-01-18.png

 5. Nhập Tên người dùng và Mật khẩu của bạn Nhấn vào Đăng nhập .

  2019-09-20_07-06-11.png

 6. Nhấn Cho phép trên lời nhắc tin nhắn sau: "Trang web này đang cố tải xuống cấu hình. Bạn muốn cho phép điều này?"

  2019-09-20_07-11-58.png

 7. Khi bạn nhìn thấy "Hồ sơ đã được tải xuống. Xem lại cấu hình trong ứng dụng Cài đặt nếu bạn muốn cài đặt nó.", nhấn vào Đóng.

  2019-09-20_07-22-17.png

 8. Mở Cài đặt và nhấn vào Hồ sơ đã tải xuống .

  2019-09-20_07-26-36.png

 9. Nhấn vào Cài đặt ở góc trên cùng bên phải của trang Cài đặt cấu hình . Bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu iPhone của mình.

  2019-09-20_07-29-30.png

 10. Nhấn vào Cài đặt trên trang cảnh báo và nhấn Cài đặt ở dưới cùng để xác nhận cài đặt.

  2019-09-20_07-34-32.png

 11. Khi màn hình Hồ sơ đã cài đặt hiển thị, hãy nhấn vào Xong.

  2019-09-20_07-39-05.png

 12. Liên hệ với quản trị viên để đảm bảo rằng các cổng sau trên tường lửa của bạn được phép:

  Giao thức

  Cổng TCP

  CalDAV hoặc CardDAV

  80/443

  IMAP

  143/993

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo mail group trong Kerio Connect
Viewed 3522 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu User trên Webmail Kerio
Viewed 3732 times since Tue, Dec 27, 2016
Hướng dẫn cấu hình mail trên outlook 2013
Viewed 6216 times since Fri, Sep 4, 2015
Hướng dẫn trỏ domain khi đăng kí dịch vụ mail tại vData
Viewed 4431 times since Mon, Sep 7, 2015
Cấu hình Mail trên Android
Viewed 3858 times since Sat, Sep 5, 2015