Home » Categories » Multiple Categories

Cấu hình Mail trên Android

Cài đặt outlook trên điện thoại Android.

Khởi động outlook -> Chọn IMAP

Nhập tài khoản mail và password -> Chọn Next

Chờ hệ thống kết nối và load mail về trong vài phút là thành công.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 3558 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo mail group trong Kerio Connect
Viewed 1747 times since Tue, Aug 25, 2015
Cấu hình email trên Mac OS
Viewed 1759 times since Mon, Sep 7, 2015
Hướng dẫn trỏ domain khi đăng kí dịch vụ mail tại vData
Viewed 2686 times since Mon, Sep 7, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu User trên Webmail Kerio
Viewed 2142 times since Tue, Dec 27, 2016