Home » Categories » Multiple Categories

Cấu hình Mail trên Android

Cài đặt outlook trên điện thoại Android.

Khởi động outlook -> Chọn IMAP

Nhập tài khoản mail và password -> Chọn Next

Chờ hệ thống kết nối và load mail về trong vài phút là thành công.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn cài đặt mail công ty trên iPhone/iPad IOS 8.0 trở lên
Viewed 3962 times since Mon, Sep 7, 2015
Cấu hình SMTP cho Joomla khi hàm mail của Hosting bị tắt
Viewed 2269 times since Fri, Aug 28, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu User trên Webmail Kerio
Viewed 2441 times since Tue, Dec 27, 2016
Tạo mail group trong Kerio Connect
Viewed 1953 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn trỏ domain khi đăng kí dịch vụ mail tại vData
Viewed 2969 times since Mon, Sep 7, 2015