Home » Categories » Multiple Categories

Cấu hình Mail trên Android

Cài đặt outlook trên điện thoại Android.

Khởi động outlook -> Chọn IMAP

Nhập tài khoản mail và password -> Chọn Next

Chờ hệ thống kết nối và load mail về trong vài phút là thành công.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo tài khoản email trong Kerio Connect
Viewed 4201 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn cấu hình mail trên outlook 2013
Viewed 5157 times since Fri, Sep 4, 2015
Cấu hình email trên Mac OS
Viewed 2631 times since Mon, Sep 7, 2015
Tích hợp tài khoản IMAP/CalDAV /CardDAV với Kerio Connect trên thiết bị iOS
Viewed 312 times since Tue, Oct 20, 2020
Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên Webmail Kerio
Viewed 16753 times since Tue, Dec 27, 2016