Home » Categories » Multiple Categories

Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting

Vời những người làm web hiện nay thì việc up source code lên host thì hầu như ai cũng biết, nhưng dạo gần đây những người sử dụng FileZilla để kết nối lên host lại gặp một số vấn đề nho nhỏ, vậy giải quyết vấn đề đó thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẩn các bạn cách sử dụng FileZilla kết nối lên hosting thành công.

Đầu tiên: Mỡ ứng dụng FileZilla

Giao diện của FileZilla

Tìm thanh công cụ của FileZilla và chọn vào tab File -> chọn Site Manager

Đồi với Win OS thì thanh công cụ sẽ nằm ngay trên cửa sổ FileZilla, còn đối với Mac OS thì thanh công cụ nằm phía trên cùng, gần với logo Apple.

Sau khi chọn xong một cửa sổ khác sẽ hiện ra, trong đây thể hiện các trang web mà bạn quản lý.

Cửa sổ quản lý các trang web của bạn.

Tại cửa sổ này, các bạn có thể thao tác như thêm site vào, xóa site đi v.v.... Nhưng mình cần các bạn lưu ý một chút để kết nối với hosting thành công trong các phiên bản sau này của FileZilla, các bạn làm theo hướng dẩn: 

Trong tab Genegal, bạn điền các thông số hosting của bạn vào

 - Host: Điền domain hoặc Ip của Host

 - Protocol: Chọn như hình

 - Encrytion: Chổ này quan trong, các bạn chọn đúng như hình nhé.

 - Logon tybe: Các bạn có thể chọn cách khác nhưng mình thường chọn Account, sau đó điền các thông số của Account FTP vào.

Sau đó nhấn Connect để kết nối với Hosting.

Kết nối với Hosting bằng tk FTP thành công

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Cấu hình SMTP cho Joomla khi hàm mail của Hosting bị tắt
Viewed 2723 times since Fri, Aug 28, 2015
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 3389 times since Tue, Aug 25, 2015
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 2833 times since Wed, Aug 26, 2015
Cách download backup cho Linux Hosting
Viewed 3446 times since Mon, Jul 18, 2016
Cấu hình email trên Mac OS
Viewed 2447 times since Mon, Sep 7, 2015