Home » Categories » Multiple Categories

Tạo tài khoản email trong Kerio Connect

Người dùng đăng nhập trang quản trị theo thông tin vData cung cấp:

Click biểu tượng user nhấn Add để thêm user mới

Nhập đầy đủ thông tin user. Lưu ý password phải chuẩn chính sách bảo mật gồm (chữ thường, chữ hoa, ký tự đặc biệt và số) hoặc click Generate để lấy password của hệ thống.

Tại tab Contact cập nhật thông tin user (nếu cần)

Nếu muốn chuyển tiếp mail tới một mail khác, hoặc mail quản lý, tại tab Forwarding tích chọn Forward to addresses. Nhấn Add và nhập hoặc chọn user muốn chuyển tiếp. Lưu ý tích chọn vào checkbox cuối cửa sổ nếu muốn giữ lại một bản tại mail này khi chuyển tiếp.

Để thêm nhóm cho user Click tab Groups >> Add và tìm chọn nhóm tương ứng.

Tích chọn tại vị trí đánh dấu, nếu muốn thêm quyền quản trị cho user.

Để giới hạn dung lượng, hay số lượng email cho user, truy cập Quota tích chọn và nhập giới hạn cho phép.

Click OK để kết thúc việc tạo user mới.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn trỏ domain khi đăng kí dịch vụ mail tại vData
Viewed 4431 times since Mon, Sep 7, 2015
Hướng dẫn cấu hình mail trên outlook 2013
Viewed 6216 times since Fri, Sep 4, 2015
Tạo mail group trong Kerio Connect
Viewed 3522 times since Tue, Aug 25, 2015
Cấu hình Mail trên Android
Viewed 3858 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên Webmail Kerio
Viewed 18044 times since Tue, Dec 27, 2016