Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn trỏ domain khi đăng kí dịch vụ mail tại vData

Hướng dẫn trỏ domain khi đăng kí dịch vụ mail tại vData - Để trỏ domain sử dụng email hosting tại vData xin các bạn vui lòng làm theo hướng dẩn sau đây.

1 - Đăng nhập vào tài khoản domain tại vdns.vn

Giao diện đăng nhập tại vdns.vn

Đăng nhập vào tài khoản quản trị domain

2 - Quản lý các record trong domain để sử dụng email hosting

Sau khi đăng nhập vào tài khoản các bạn chọn vào domain sử dụng email hosting, để dảm bảo các bạn xóa hết các record như mà, mail.domain và các record MX.

Sau đó ta tạo lại record Mail.domain và trỏ IP về IP của email hosting như hình dưới đây.

 

Sau đó ta thêm 2 recode MX như trong email thông tin tai khoan email hosting mà vData đã gửi cho các bạn. 

Sau khi thêm thành công thì chúng ta chờ ít thời gian để hệ thông DNS cập nhật lại và truy cập vào email hosting bằng domain để test lại.

Chúc các bạn thành công.

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo mail group trong Kerio Connect
Viewed 3473 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo tài khoản email trong Kerio Connect
Viewed 4872 times since Mon, Aug 24, 2015
Cấu hình Mail trên Android
Viewed 3831 times since Sat, Sep 5, 2015
Tích hợp tài khoản IMAP/CalDAV /CardDAV với Kerio Connect trên thiết bị iOS
Viewed 832 times since Tue, Oct 20, 2020
Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên Webmail Kerio
Viewed 17918 times since Tue, Dec 27, 2016