Home » Categories » Multiple Categories

Tạo mail group trong Kerio Connect

Để quản lý mail theo nhóm, phòng ban, hay bộ phận làm việc, chúng ta sẽ tạo các group mail tương ứng để dễ quản lý. Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo nhóm mail và thêm user vào nhóm mail vừa tạo.

Sau khi đăng nhập vào trang quản trị, chúng ta vào tab Groups > Add để tạo group mail mới.

Nhập tên Group

Nhập email của group.

Chọn các user muốn thêm vào group.

Phân quyền trong group

Click chọn Ok để hoàn thành quá trình tạo Group

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Cấu hình Mail trên Android
Viewed 2287 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn cấu hình mail trên outlook 2013
Viewed 3774 times since Fri, Sep 4, 2015
Tạo tài khoản email trong Kerio Connect
Viewed 2858 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu User trên Webmail Kerio
Viewed 2142 times since Tue, Dec 27, 2016
Hướng dẫn trỏ domain khi đăng kí dịch vụ mail tại vData
Viewed 2686 times since Mon, Sep 7, 2015