Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn thêm Addon Domain trên Cpanel

Trường hợp bạn muốn chạy 2 tên mền cho 2 source code khác nhau trên cùng một hosting, quá trình thêm tên miền mới gọi là Addon Domain. Để làm được việc này, hãy chắc chắn gói hosting bạn đang dùng hỗ trợ chức năng Addon Domain. 

Sau khi đăng nhập trang quản trị hosting, bạn kéo xuống khu quản lý domains, click chọn Addon Domain

 

Nhập domain cần thêm

Click Add Domain để hoàn tất. Lưu ý, domain chỉ chạy được khi được trỏ về IP của cPanel.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn backup website trên Cpanel
Viewed 3696 times since Wed, Nov 25, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 3051 times since Fri, Sep 11, 2015
Backup hosting DirectAdmin
Viewed 3906 times since Tue, Aug 25, 2015
MySQL Manager, import, export mysql trong phpmyadmin
Viewed 4730 times since Tue, Aug 25, 2015
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 2892 times since Wed, Aug 26, 2015