Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn thêm Addon Domain trên Cpanel

Trường hợp bạn muốn chạy 2 tên mền cho 2 source code khác nhau trên cùng một hosting, quá trình thêm tên miền mới gọi là Addon Domain. Để làm được việc này, hãy chắc chắn gói hosting bạn đang dùng hỗ trợ chức năng Addon Domain. 

Sau khi đăng nhập trang quản trị hosting, bạn kéo xuống khu quản lý domains, click chọn Addon Domain

 

Nhập domain cần thêm

Click Add Domain để hoàn tất. Lưu ý, domain chỉ chạy được khi được trỏ về IP của cPanel.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 2238 times since Fri, Sep 11, 2015
Hướng dẫn thêm Subdomain trong Cpanel
Viewed 2094 times since Fri, Sep 11, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 1523 times since Fri, Feb 15, 2019
Backup hosting DirectAdmin
Viewed 2901 times since Tue, Aug 25, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 3329 times since Tue, Aug 18, 2015