Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn thêm Addon Domain trên Cpanel

Trường hợp bạn muốn chạy 2 tên mền cho 2 source code khác nhau trên cùng một hosting, quá trình thêm tên miền mới gọi là Addon Domain. Để làm được việc này, hãy chắc chắn gói hosting bạn đang dùng hỗ trợ chức năng Addon Domain. 

Sau khi đăng nhập trang quản trị hosting, bạn kéo xuống khu quản lý domains, click chọn Addon Domain

 

Nhập domain cần thêm

Click Add Domain để hoàn tất. Lưu ý, domain chỉ chạy được khi được trỏ về IP của cPanel.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin
Viewed 3790 times since Wed, Aug 26, 2015
Hướng dẫn thêm Subdomain trong Cpanel
Viewed 3126 times since Fri, Sep 11, 2015
Hướng dẫn cài đặt SSL trên host cPanel
Viewed 3058 times since Thu, Mar 14, 2019
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 4603 times since Tue, Dec 4, 2018
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 2780 times since Fri, Feb 15, 2019