Home » Categories » Multiple Categories

Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin

Với các hosting, VPS hay server khi cần cài đặt nhiều hơn 1 phiên bản PHP ta có thể thay đổi phiên bản sử dụng theo hướng dẫn sau: 

Bước 3: Bạn thay đổi phiên bản PHP tùy ý phụ thuộc vào code sử dụng được phiên bản nào nhé.

Nhấn save sau khi hoàn tất.

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 2005 times since Tue, Dec 4, 2018
Tạo Hosting Linux trên cPanel Control
Viewed 2440 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 3008 times since Sun, Jan 3, 2016
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 2920 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 2502 times since Mon, Dec 28, 2015