Home » Categories » Multiple Categories

Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin

Với các hosting, VPS hay server khi cần cài đặt nhiều hơn 1 phiên bản PHP ta có thể thay đổi phiên bản sử dụng theo hướng dẫn sau: 

Bước 3: Bạn thay đổi phiên bản PHP tùy ý phụ thuộc vào code sử dụng được phiên bản nào nhé.

Nhấn save sau khi hoàn tất.

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn sử dụng Plesk control (Linux)
Viewed 1401 times since Mon, Jan 13, 2020
Quản lý file trong DirectAdmin
Viewed 3312 times since Wed, Aug 26, 2015
Tạo Hosting Window trên Plesk Control
Viewed 2994 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo database trong DirectAdmin
Viewed 4164 times since Mon, Aug 17, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 2962 times since Thu, Sep 24, 2015