Home » Categories » Multiple Categories

Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin

Với các hosting, VPS hay server khi cần cài đặt nhiều hơn 1 phiên bản PHP ta có thể thay đổi phiên bản sử dụng theo hướng dẫn sau: 

Bước 3: Bạn thay đổi phiên bản PHP tùy ý phụ thuộc vào code sử dụng được phiên bản nào nhé.

Nhấn save sau khi hoàn tất.

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 2953 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẩn tạo tài khoản FTP trên Cpanel
Viewed 2943 times since Tue, Aug 25, 2015
Cách download backup cho Linux Hosting
Viewed 3446 times since Mon, Jul 18, 2016
Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin
Viewed 3170 times since Wed, Aug 26, 2015
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 2833 times since Wed, Aug 26, 2015