Home » Categories » Multiple Categories

Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin

Với các hosting, VPS hay server khi cần cài đặt nhiều hơn 1 phiên bản PHP ta có thể thay đổi phiên bản sử dụng theo hướng dẫn sau: 

Bước 3: Bạn thay đổi phiên bản PHP tùy ý phụ thuộc vào code sử dụng được phiên bản nào nhé.

Nhấn save sau khi hoàn tất.

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 5388 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn backup website trên Cpanel
Viewed 4331 times since Wed, Nov 25, 2015
Hướng dẫn backup cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 3782 times since Sat, Sep 5, 2015
Tạo database trong DirectAdmin
Viewed 5075 times since Mon, Aug 17, 2015
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 4581 times since Tue, Dec 4, 2018