Home » Categories » Multiple Categories

Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin

Với các hosting, VPS hay server khi cần cài đặt nhiều hơn 1 phiên bản PHP ta có thể thay đổi phiên bản sử dụng theo hướng dẫn sau: 

Bước 3: Bạn thay đổi phiên bản PHP tùy ý phụ thuộc vào code sử dụng được phiên bản nào nhé.

Nhấn save sau khi hoàn tất.

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 2256 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Hosting cPanel
Viewed 3051 times since Wed, Jan 13, 2016
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 2611 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 2669 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn backup cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 2600 times since Sat, Sep 5, 2015