Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cấu hình mail trên outlook 2013

Bật outlook -> chọn "File"

Chọn "Add Account"

Chọn "Manual setup or additional server types"

Chọn "POP or IMAP"

Nhập các thông tin của email cần cấu hình -> "More Setting"

P/s" Ở đây tôi chọn cấu hình POP3

Check vào "My outgoing..." và "Use same setting..."


Nhập port mail và chọn vào phần Delivery -> chọn "OK"

Chọn "Test account setting" để kiểm tra cấu hình đúng hay chưa.

Nếu kết quả test như hình sau thì cấu hình đã đúng.

Chọn "Next" -> "Finish"

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo tài khoản email trong Kerio Connect
Viewed 3857 times since Mon, Aug 24, 2015
Tích hợp tài khoản IMAP/CalDAV /CardDAV với Kerio Connect trên thiết bị iOS
Viewed 156 times since Tue, Oct 20, 2020
Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên Webmail Kerio
Viewed 16296 times since Tue, Dec 27, 2016
Hướng dẫn cài đặt mail công ty trên iPhone/iPad IOS 8.0 trở lên
Viewed 4571 times since Mon, Sep 7, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu User trên Webmail Kerio
Viewed 3102 times since Tue, Dec 27, 2016