Home » Categories » Basic

Cấu hình SMTP cho Joomla khi hàm mail của Hosting bị tắt

Cấu hình SMTP cho Joomla khi hàm mail của Hosting bị tắt - Như các bạn đã biết, do hàm mail() của PHP khi gởi mail không cần chứng thực SMTP (khi gởi mail không cần khai báo địa chỉ gởi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gởi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gởi đến là có thể gởi mail thành công và chính điều này dẫn đến tình trạng server bị tổ chức chống Spam quốc tế ngăn chặn và không thể gới-nhận mail được nữa vì bị đưa vào danh sách Black List.


Do vậy, vData đã chặn hàm mail() để tránh trường hợp trên xảy ra. 

Tuy nhiên các bạn có thể gởi mail thành công từ website bằng cách thông qua thư viện phpmailer khi cấu hình SMTP đầy đủ trong form gởi mail trên website để thực hiện gởi mail hợp lệ.

Nhưng khi website được xây dựng từ mã nguồn mở Joomla thì sao ?

+ Đăng nhập vào quản trị Website (Ví dụ: http://www.demo.com/administrator)

+ Vào menu Site >> Global Configuration >> chọn Tab Server .

Tại phần Mail Settings chọn và nhập các thông tin sau:

1 - Sử dụng mail hosting :

Mailer: chọn SMTP Server

Mail From: Nhập Email gởi

From Name: Tên người gởi

SMTP Authentication: (chọn Yes)

SMTP Security: chọn None // Mail Server không hỗ trợ Secure

SMTP Port: 25

SMTP Username: Nhập Email gởi

SMTP Password: Password đăng nhập của Email gởi

SMTP Host: mail.tên miền

2 - Sử dụng Gmail :

Mailer: chọn SMTP Server

Mail From: Nhập Email gởi

From Name: Tên người gởi

SMTP Authentication: (chọn Yes)

SMTP Security: SSL

SMTP Port: 465

SMTP Username: Nhập Email gởi

SMTP Password: Password đăng nhập của Email gởi

SMTP Host: smtp.gmail.com

Lưu ý : Vì lý do an toàn hệ thống + hạn chế lợi dụng spam mail nên From Name = SMTP Username

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Cấu hình email trên Mac OS
Viewed 3075 times since Mon, Sep 7, 2015
Hướng dẫn cấu hình mail trên outlook 2013
Viewed 6195 times since Fri, Sep 4, 2015
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 5466 times since Tue, Aug 25, 2015
Cấu hình Mail trên Android
Viewed 3852 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn cài đặt mail công ty trên iPhone/iPad IOS 8.0 trở lên
Viewed 5454 times since Mon, Sep 7, 2015