Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Service Plans"

Chọn "Add a Plan"

Nhập tên của plan và các thông số của plan cần tạo

Sau khi nhập các thông số của plan cần tạo -> Chọn "OK"

 

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 3221 times since Sun, Jan 3, 2016
Quản lý các user trong DirectAdmin
Viewed 2694 times since Mon, Aug 24, 2015
Cài đặt CSF trên CentOS
Viewed 3441 times since Mon, Aug 17, 2015
Hướng dẫn xóa hosting trên plesk
Viewed 3493 times since Sun, Jan 3, 2016
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 2945 times since Thu, Sep 10, 2015