Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Service Plans"

Chọn "Add a Plan"

Nhập tên của plan và các thông số của plan cần tạo

Sau khi nhập các thông số của plan cần tạo -> Chọn "OK"

 

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 1428 times since Mon, Dec 28, 2015
Tạo hosting trong DirectAdmin
Viewed 1626 times since Mon, Aug 24, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 2311 times since Tue, Aug 18, 2015
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 1508 times since Sat, Sep 5, 2015
Tạo Packages trong DirectAdmin
Viewed 1514 times since Mon, Aug 24, 2015