Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần đổi gói -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn thẻ "Subscriptions"

Đánh dấu vào gói hosting cần chuyển đổi gói -> Chọn "Change plan"

Chọn gói mới -> Chọn "OK"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 2657 times since Sun, Jan 3, 2016
Tạo hosting trong DirectAdmin
Viewed 2355 times since Mon, Aug 24, 2015
Cài đặt CSF trên CentOS
Viewed 2853 times since Mon, Aug 17, 2015
Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk
Viewed 2237 times since Sun, Jan 3, 2016