Home » Categories » Hosting » Hosting Windows » Plesk

Backup và Restore Database với Plesk

Môi trường web-hosting Windows của chúng tôi đã và đang hỗ trợ 2 loại database:Microsoft SQL Server:2008 SP2 / R2 ; MySQL:version 5.x

1. Restore

Công đoạn Restore Database phải đi qua nhiều bước khác nhau.

  • Bước 1: Vào Websites & Domains > Backup Manager > Database Backup Repository
  • Bước 2: Chọn Database cần restore > Upload Backup File
  • Bước 3: Check Restore database backup immediately upon uploading để hệ thống tự động restore ngay sau quá trình upload hoàn tất.


Nếu đã có sẵn file backup trên hệ thống thì chúng ta sẽ thao tác như hình sau :

2. Backup

Để Backup Database bạn có thể thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào Websites & Domains > Backup Manager > Database Backup Repository > Backup
  • Bước 2: Tiếp theo chọn Database to back up và nhập Backup file name> OK.
  • Bước 3: Khi backup hoàn tất, chúng ta có thể download file backup về lưu trên máy cá nhân bằng cách click vào link:


Lưu ý: 

- Trường hợp database MS-SQL : backup file với định dạng .bak

- Trường hợp database MySQL : backup file với định dạng .sql

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Hosting Window trên Plesk Control
Viewed 1055 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn Park Domain (Domain Alias) Và Sub-domain Plesk
Viewed 1409 times since Mon, Jan 4, 2016
Hướng dẫn upload dữ liệu Web Hosting ( Plesk panel )
Viewed 1633 times since Mon, Jan 4, 2016
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 2175 times since Tue, Aug 25, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 1051 times since Thu, Sep 24, 2015