Home » Categories » Hosting » Hosting Windows » Plesk

Backup và Restore Database với Plesk

Môi trường web-hosting Windows của chúng tôi đã và đang hỗ trợ 2 loại database:Microsoft SQL Server:2008 SP2 / R2 ; MySQL:version 5.x

1. Restore

Công đoạn Restore Database phải đi qua nhiều bước khác nhau.

  • Bước 1: Vào Websites & Domains > Backup Manager > Database Backup Repository
  • Bước 2: Chọn Database cần restore > Upload Backup File
  • Bước 3: Check Restore database backup immediately upon uploading để hệ thống tự động restore ngay sau quá trình upload hoàn tất.


Nếu đã có sẵn file backup trên hệ thống thì chúng ta sẽ thao tác như hình sau :

2. Backup

Để Backup Database bạn có thể thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào Websites & Domains > Backup Manager > Database Backup Repository > Backup
  • Bước 2: Tiếp theo chọn Database to back up và nhập Backup file name> OK.
  • Bước 3: Khi backup hoàn tất, chúng ta có thể download file backup về lưu trên máy cá nhân bằng cách click vào link:


Lưu ý: 

- Trường hợp database MS-SQL : backup file với định dạng .bak

- Trường hợp database MySQL : backup file với định dạng .sql

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 2038 times since Mon, Jan 13, 2020
Tạo Hosting Window trên Plesk Control
Viewed 3615 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn upload dữ liệu Web Hosting ( Plesk panel )
Viewed 3615 times since Mon, Jan 4, 2016
Hướng dẫn sử dụng Plesk control (Linux)
Viewed 1685 times since Mon, Jan 13, 2020
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 5414 times since Tue, Aug 25, 2015