Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Hosting Window trên Plesk Control

Để tạo hosting trên Plesk , các bươc như sau:

Đăng nhập vào Plest Control -> Customers :

QAdd New Customer:

Tại cửa sổ điền thông tin, phần trên điền các thông tin cần thiêt như Contact Name (Tên Liên Lạc), Email, chọn ngôn ngữ:

Phần dưới là những thông tin qua trọng nhất để user có thể login và quản trị hosting, data và database của user. Lưu ý các thông tin username và password phải giống nhau ở trên và dưới.

Thông thường mỗi gói host sẽ giới hạn packed khác nhau do đó, cần lưu ý chọn service plan sao cho đúng với thông tin trong đơn hàng dịch vụ.

Sau khi điền thông tin đầy đủ là có thể lick OK ở cuối cùng trang web để  hoàn tất việc đăng ký.

 

 

 

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 3357 times since Mon, Aug 24, 2015
Backup và Restore Database với Plesk
Viewed 3380 times since Mon, Jan 4, 2016
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 3356 times since Thu, Sep 24, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 3547 times since Fri, Sep 11, 2015
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 3147 times since Wed, Aug 26, 2015