Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Hosting Window trên Plesk Control

Để tạo hosting trên Plesk , các bươc như sau:

Đăng nhập vào Plest Control -> Customers :

QAdd New Customer:

Tại cửa sổ điền thông tin, phần trên điền các thông tin cần thiêt như Contact Name (Tên Liên Lạc), Email, chọn ngôn ngữ:

Phần dưới là những thông tin qua trọng nhất để user có thể login và quản trị hosting, data và database của user. Lưu ý các thông tin username và password phải giống nhau ở trên và dưới.

Thông thường mỗi gói host sẽ giới hạn packed khác nhau do đó, cần lưu ý chọn service plan sao cho đúng với thông tin trong đơn hàng dịch vụ.

Sau khi điền thông tin đầy đủ là có thể lick OK ở cuối cùng trang web để  hoàn tất việc đăng ký.

 

 

 

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 2611 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn upload dữ liệu Web Hosting ( Plesk panel )
Viewed 2404 times since Mon, Jan 4, 2016
Hướng dẫn sử dụng Plesk control (Linux)
Viewed 381 times since Mon, Jan 13, 2020
Hướng dẫn cài đặt SSL trên host cPanel
Viewed 1604 times since Thu, Mar 14, 2019
Quản lý file trong DirectAdmin
Viewed 2353 times since Wed, Aug 26, 2015