Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Hosting Window trên Plesk Control

Để tạo hosting trên Plesk , các bươc như sau:

Đăng nhập vào Plest Control -> Customers :

QAdd New Customer:

Tại cửa sổ điền thông tin, phần trên điền các thông tin cần thiêt như Contact Name (Tên Liên Lạc), Email, chọn ngôn ngữ:

Phần dưới là những thông tin qua trọng nhất để user có thể login và quản trị hosting, data và database của user. Lưu ý các thông tin username và password phải giống nhau ở trên và dưới.

Thông thường mỗi gói host sẽ giới hạn packed khác nhau do đó, cần lưu ý chọn service plan sao cho đúng với thông tin trong đơn hàng dịch vụ.

Sau khi điền thông tin đầy đủ là có thể lick OK ở cuối cùng trang web để  hoàn tất việc đăng ký.

 

 

 

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting
Viewed 3348 times since Wed, Aug 26, 2015
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 1498 times since Tue, Dec 3, 2019
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 2882 times since Wed, Aug 26, 2015
Hướng dẫn cài đặt SSL trên host cPanel
Viewed 2608 times since Thu, Mar 14, 2019
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 4700 times since Tue, Aug 18, 2015