Home » Categories » Hosting » Hosting Windows » Plesk

Hướng dẫn Park Domain (Domain Alias) Và Sub-domain Plesk

1. Park Domain (Domain Alias)

Đơn giản bằng thao tác điền thông tin Domain alias name trong trang Websites & Domains > Add Domain Alias Name là bạn đã cho phép truy cập Website bằng nhiều tên miền khác nhau. Và để vận hành được bạn phải chú ý check vào các giá trị :

  • Synchronize DNS zone with the primary domain
  • Web service

2. Sub-domain

Sub-domain hay còn gọi tên miền phụ là địa chỉ Internet cho các phần khác nhau của trang web của bạn. 

Ví dụ, nếu domain là domain.com, một sub-domain có thể là store.domain.com; admin.domain.com ... và để thao tác thêm sub-domain bạn truy cập Websites & Domains >Add New SubdomainLưu ý : bạn phải chỉ định đường dẫn đến thư mục trang web Hosting Settings / Document root sau khi thêm vào giá trị Subdomain name. Bởi mặc định hệ thống sẽ tạo ra 1 thư mục site1 có thể không phù hợp với mong muốn cũng như nhu cầu của bạn. 

Ví dụ, với Sub-domain là store.domain.com thì bạn có thể tạo đường dẫn : /subdomains/store ...

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Backup và Restore Database với Plesk
Viewed 1107 times since Mon, Jan 4, 2016
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 1050 times since Thu, Sep 24, 2015
Tạo Hosting Window trên Plesk Control
Viewed 1054 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn upload dữ liệu Web Hosting ( Plesk panel )
Viewed 1632 times since Mon, Jan 4, 2016
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 2175 times since Tue, Aug 25, 2015