Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Addon Domain trong DirectAdmin

Đăng nhập vào hosting -> "Domain Setup"

"Add Another Domain"

Nhập domain -> "Create"

Sau khi tạo xong Addon Domain thì ta đăng nhập vào hosting sẽ có giao diện như sau.

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 1928 times since Fri, Sep 11, 2015
Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin
Viewed 2093 times since Wed, Aug 26, 2015
Quản lý file trong DirectAdmin
Viewed 2135 times since Wed, Aug 26, 2015
Tạo database trong DirectAdmin
Viewed 2648 times since Mon, Aug 17, 2015
Sử dụng File Manager trên Cpanel
Viewed 1882 times since Tue, Aug 25, 2015