Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Addon Domain trong DirectAdmin

Đăng nhập vào hosting -> "Domain Setup"

"Add Another Domain"

Nhập domain -> "Create"

Sau khi tạo xong Addon Domain thì ta đăng nhập vào hosting sẽ có giao diện như sau.

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 732 times since Tue, Dec 4, 2018
Backup hosting DirectAdmin
Viewed 1930 times since Tue, Aug 25, 2015
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 1364 times since Wed, Aug 26, 2015
Tạo Hosting Window trên Plesk Control
Viewed 1356 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn cài đặt SSL trên host cPanel
Viewed 628 times since Thu, Mar 14, 2019