Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Addon Domain trong DirectAdmin

Đăng nhập vào hosting -> "Domain Setup"

"Add Another Domain"

Nhập domain -> "Create"

Sau khi tạo xong Addon Domain thì ta đăng nhập vào hosting sẽ có giao diện như sau.

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo database trong DirectAdmin
Viewed 2866 times since Mon, Aug 17, 2015
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 2103 times since Fri, Sep 11, 2015
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 1639 times since Tue, Dec 4, 2018
Hướng dẫn sử dụng Plesk control (Linux)
Viewed 363 times since Mon, Jan 13, 2020