Home » Categories » Multiple Categories

Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel

Đăng nhập hosting -> Chọn "Disk usage"

Sau khi chờ hệ thống phân tích việc sử dụng dung lượng trên hosting thì ta có kết quả như sau.

Hoặc ta có thể xem chi tiết những folder nào chứa bao nhiêu dung lượng

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo database trong DirectAdmin
Viewed 5097 times since Mon, Aug 17, 2015
Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Hosting cPanel
Viewed 4583 times since Wed, Jan 13, 2016
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 4603 times since Tue, Dec 4, 2018
Tạo Hosting Linux trên cPanel Control
Viewed 3481 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo Hosting Window trên Plesk Control
Viewed 3615 times since Tue, Aug 25, 2015