Home » Categories » Multiple Categories

Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting

Hiện tượng spam mail xảy ra thường xuyên trong môi trường share hosting. Nguyên nhân là do source code của user không bảo mật, hoặc do user chủ động spam mail ra ngoài. Chính vì thế việc kiểm tra và theo dõi mail là rất cần thiết để đảm bảo hệ thống mail ổn định.

Để kiểm tra hệ thống có spam hay không và user nào spam ta truy cập: WHM > Mail Queue Manager

 

Màn hình quản lý Mail Queue

 

1: Tìm kiếm mail queue theo tên miền và user

2: Nguồn gửi

3: Nguồn nhận

4: Xóa tất cả mail queue

Lưu ý: Nếu dịch vụ email quan trọng, việc xóa mail queue phải theo domain đang spam. Tránh việc mất mail của các user khác. Ngoài ra có thể xóa tất cả mail queue đang có trên hệ thống.

Đối với người quản trị có quyền root, có thể dùng một số lệnh sau:

Hiển thị danh sách mail queue:

# exim -bp

Xóa mail theo id:

# exim -Mrm {message-id}

Xóa tất cả mail queue:

# exim -bpru|awk {'print $3'}|xargs exim -Mrm

Xóa tất cả mail queue, giữ lại các mail 5 phút gần nhất:

# exiqgrep -o 300 -i | xargs exim -Mrm

 

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 1870 times since Tue, Dec 3, 2019
Hướng dẫn thêm Addon Domain trên Cpanel
Viewed 3285 times since Fri, Sep 11, 2015
Sử dụng File Manager trên Cpanel
Viewed 3354 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo Hosting Linux trên cPanel Control
Viewed 3466 times since Tue, Aug 25, 2015
Quản lý file trong DirectAdmin
Viewed 4085 times since Wed, Aug 26, 2015