Home » Categories » Multiple Categories

Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin

Với các hosting, VPS hay server khi cần cài đặt nhiều hơn 1 phiên bản PHP ta có thể thay đổi phiên bản sử dụng theo hướng dẫn sau: 

Bước 3: Bạn thay đổi phiên bản PHP tùy ý phụ thuộc vào code sử dụng được phiên bản nào nhé.

Nhấn save sau khi hoàn tất.

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Quản lý file trong DirectAdmin
Viewed 4129 times since Wed, Aug 26, 2015
Tạo Hosting Linux trên cPanel Control
Viewed 3514 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 3367 times since Mon, Aug 24, 2015
Cài đặt CSF trên CentOS
Viewed 4402 times since Mon, Aug 17, 2015
Fix Lỗi 405 Method Not Allowed
Viewed 3120 times since Fri, Oct 5, 2018