Home » Categories » Multiple Categories

Tạo database trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập vô DirectAdmin ta chọn MySQL Managerment

Chọn Create new Database

Nhập tên database, user name, và password > chọn Create

Ta nhận được thông tin của database ta vừa tạo.

Sau khi tạo database, muốn đăng nhập vào phpMyAdmin ta chọn phpMyAdmin.

Khi chọn phpMyAdmin sẽ xuất hiện một cửa sổ để nhập user name và password.

Tại đây, ta nhập user name và password ta đã tạo cùng với database > chọn OK

Sau khi đăng nhập vào được phpMyAdmin ta có thể thao tác trên database ta đã tạo lúc đầu.

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 1326 times since Fri, Feb 15, 2019
Backup hosting DirectAdmin
Viewed 2679 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 2016 times since Mon, Aug 24, 2015
Cách download backup cho Linux Hosting
Viewed 2386 times since Mon, Jul 18, 2016
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 1443 times since Tue, Dec 4, 2018