Home » Categories » Multiple Categories

Tạo database trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập vô DirectAdmin ta chọn MySQL Managerment

Chọn Create new Database

Nhập tên database, user name, và password > chọn Create

Ta nhận được thông tin của database ta vừa tạo.

Sau khi tạo database, muốn đăng nhập vào phpMyAdmin ta chọn phpMyAdmin.

Khi chọn phpMyAdmin sẽ xuất hiện một cửa sổ để nhập user name và password.

Tại đây, ta nhập user name và password ta đã tạo cùng với database > chọn OK

Sau khi đăng nhập vào được phpMyAdmin ta có thể thao tác trên database ta đã tạo lúc đầu.

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 819 times since Fri, Sep 11, 2015
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 1831 times since Tue, Aug 25, 2015
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 121 times since Tue, Dec 4, 2018
Hướng dẫn backup website trên Cpanel
Viewed 1190 times since Wed, Nov 25, 2015
Tạo Addon Domain trong DirectAdmin
Viewed 850 times since Mon, Aug 24, 2015