Home » Categories » Multiple Categories

Tạo database trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập vô DirectAdmin ta chọn MySQL Managerment

Chọn Create new Database

Nhập tên database, user name, và password > chọn Create

Ta nhận được thông tin của database ta vừa tạo.

Sau khi tạo database, muốn đăng nhập vào phpMyAdmin ta chọn phpMyAdmin.

Khi chọn phpMyAdmin sẽ xuất hiện một cửa sổ để nhập user name và password.

Tại đây, ta nhập user name và password ta đã tạo cùng với database > chọn OK

Sau khi đăng nhập vào được phpMyAdmin ta có thể thao tác trên database ta đã tạo lúc đầu.

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin
Viewed 3237 times since Wed, Aug 26, 2015
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 4326 times since Tue, Dec 4, 2018
Hướng dẩn tạo tài khoản FTP trên Cpanel
Viewed 3029 times since Tue, Aug 25, 2015
Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting
Viewed 3400 times since Wed, Aug 26, 2015
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 3084 times since Mon, Aug 24, 2015