Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Parked Domain trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin > Domain Pointer

Nhập Parked Domain -> "Add"

Sau khi add xong ta sẽ có list parked domain. Nếu muốn xóa domain nào thì chọn domain đó -> "Delete"

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn khởi tạo và quản lý email
Viewed 2921 times since Mon, Mar 14, 2016
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 3329 times since Tue, Aug 18, 2015
MySQL Manager, import, export mysql trong phpmyadmin
Viewed 3468 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn cài đặt SSL trên host cPanel
Viewed 1604 times since Thu, Mar 14, 2019
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 2221 times since Thu, Sep 24, 2015