Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Parked Domain trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin > Domain Pointer

Nhập Parked Domain -> "Add"

Sau khi add xong ta sẽ có list parked domain. Nếu muốn xóa domain nào thì chọn domain đó -> "Delete"

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 3356 times since Thu, Sep 24, 2015
Cách download backup cho Linux Hosting
Viewed 4075 times since Mon, Jul 18, 2016
Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Hosting cPanel
Viewed 4583 times since Wed, Jan 13, 2016
Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin
Viewed 3790 times since Wed, Aug 26, 2015
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 3650 times since Mon, Aug 24, 2015