Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin

Các bước thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin khá đơn giản, quý khách hàng có thể làm theo các bước sau đây:

1. Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting của Direct Admin.
2. Chọn Email Accounts3. Tìm đến tài khoản email cần đổi pass và nhấn change. 4. Trong này Khách Hàng có thể thay đổi các tham số khác như tên tài khoản email, dung lượng tài khoản email hay số lượng email được gửi mỗi giờ

5. Sau khi chỉnh sửa xong nhấn Modify để cập nhập thông tin chỉnh sửa.
Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Addon Domain trong DirectAdmin
Viewed 1405 times since Mon, Aug 24, 2015
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 1746 times since Tue, Aug 25, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 2310 times since Tue, Aug 18, 2015
MySQL Manager, import, export mysql trong phpmyadmin
Viewed 2485 times since Tue, Aug 25, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 1490 times since Fri, Sep 11, 2015