Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin

Các bước thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin khá đơn giản, quý khách hàng có thể làm theo các bước sau đây:

1. Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting của Direct Admin.
2. Chọn Email Accounts3. Tìm đến tài khoản email cần đổi pass và nhấn change. 4. Trong này Khách Hàng có thể thay đổi các tham số khác như tên tài khoản email, dung lượng tài khoản email hay số lượng email được gửi mỗi giờ

5. Sau khi chỉnh sửa xong nhấn Modify để cập nhập thông tin chỉnh sửa.
Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn backup website trên Cpanel
Viewed 3018 times since Wed, Nov 25, 2015
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 3943 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn sử dụng Plesk control (Linux)
Viewed 732 times since Mon, Jan 13, 2020
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 2920 times since Tue, Aug 25, 2015
Cách download backup cho Linux Hosting
Viewed 2954 times since Mon, Jul 18, 2016