Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin

Các bước thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin khá đơn giản, quý khách hàng có thể làm theo các bước sau đây:

1. Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting của Direct Admin.
2. Chọn Email Accounts3. Tìm đến tài khoản email cần đổi pass và nhấn change. 4. Trong này Khách Hàng có thể thay đổi các tham số khác như tên tài khoản email, dung lượng tài khoản email hay số lượng email được gửi mỗi giờ

5. Sau khi chỉnh sửa xong nhấn Modify để cập nhập thông tin chỉnh sửa.
Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn khởi tạo và quản lý email
Viewed 3845 times since Mon, Mar 14, 2016
MySQL Manager, import, export mysql trong phpmyadmin
Viewed 4552 times since Tue, Aug 25, 2015
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 2953 times since Mon, Aug 24, 2015
Sử dụng File Manager trên Cpanel
Viewed 2847 times since Tue, Aug 25, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 2958 times since Fri, Sep 11, 2015