Home » Categories » Multiple Categories

Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk

Đăng nhập hosting -> "Statistics"

Tại đây ta có thể kiểm tra chi tiết việc sử dụng dung lượng và traffic của hosting để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Backup và Restore Database với Plesk
Viewed 1523 times since Mon, Jan 4, 2016
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 2042 times since Fri, Sep 11, 2015
Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting
Viewed 2121 times since Wed, Aug 26, 2015
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 2022 times since Wed, Aug 26, 2015
MySQL Manager, import, export mysql trong phpmyadmin
Viewed 3214 times since Tue, Aug 25, 2015