Home » Categories » Multiple Categories

Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk

Đăng nhập hosting -> "Statistics"

Tại đây ta có thể kiểm tra chi tiết việc sử dụng dung lượng và traffic của hosting để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 1364 times since Wed, Aug 26, 2015
Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting
Viewed 1469 times since Wed, Aug 26, 2015
Tạo Addon Domain trong DirectAdmin
Viewed 1325 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn upload dữ liệu Web Hosting ( Plesk panel )
Viewed 1793 times since Mon, Jan 4, 2016
Hướng dẫn Park Domain (Domain Alias) Và Sub-domain Plesk
Viewed 1527 times since Mon, Jan 4, 2016