Home » Categories » Multiple Categories

Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk

Đăng nhập hosting -> "Statistics"

Tại đây ta có thể kiểm tra chi tiết việc sử dụng dung lượng và traffic của hosting để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Hosting Linux trên cPanel Control
Viewed 3481 times since Tue, Aug 25, 2015
Backup và Restore Database với Plesk
Viewed 3381 times since Mon, Jan 4, 2016
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 3548 times since Fri, Sep 11, 2015
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 3943 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 3357 times since Mon, Aug 24, 2015