Home » Categories » Multiple Categories

Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk

Đăng nhập hosting -> "Statistics"

Tại đây ta có thể kiểm tra chi tiết việc sử dụng dung lượng và traffic của hosting để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 534 times since Tue, Dec 3, 2019
Tạo Hosting Linux trên cPanel Control
Viewed 2152 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 362 times since Mon, Jan 13, 2020
Tạo Hosting Window trên Plesk Control
Viewed 2159 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 2212 times since Mon, Aug 24, 2015