Home » Categories » Multiple Categories

Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập hosting -> "FTP Management"

Tại đây ta có danh sách các tài khoản FTP đã được tạo trên hosting. Nếu muốn tạo thêm tài khoản FTP thì chọn "Create FTP account"

Nhập thông tin tài khoản FTP -> "Create"

Đổi mật mã cho tài khoản FTP -> chọn "Change"

Nhập lại thông tin của tài khoản FTP cần thay đổi -> "Modify"

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn thêm Addon Domain trên Cpanel
Viewed 3290 times since Fri, Sep 11, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 3548 times since Fri, Sep 11, 2015
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 2038 times since Mon, Jan 13, 2020
Sử dụng File Manager trên Cpanel
Viewed 3360 times since Tue, Aug 25, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 5820 times since Tue, Aug 18, 2015