Home » Categories » Multiple Categories

Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập hosting -> "FTP Management"

Tại đây ta có danh sách các tài khoản FTP đã được tạo trên hosting. Nếu muốn tạo thêm tài khoản FTP thì chọn "Create FTP account"

Nhập thông tin tài khoản FTP -> "Create"

Đổi mật mã cho tài khoản FTP -> chọn "Change"

Nhập lại thông tin của tài khoản FTP cần thay đổi -> "Modify"

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 4327 times since Tue, Dec 4, 2018
Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting
Viewed 3400 times since Wed, Aug 26, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 4741 times since Tue, Aug 18, 2015
Hướng dẫn cài đặt SSL trên host cPanel
Viewed 2633 times since Thu, Mar 14, 2019
Tạo Hosting Linux trên cPanel Control
Viewed 3005 times since Tue, Aug 25, 2015