Home » Categories » Multiple Categories

Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập hosting -> "FTP Management"

Tại đây ta có danh sách các tài khoản FTP đã được tạo trên hosting. Nếu muốn tạo thêm tài khoản FTP thì chọn "Create FTP account"

Nhập thông tin tài khoản FTP -> "Create"

Đổi mật mã cho tài khoản FTP -> chọn "Change"

Nhập lại thông tin của tài khoản FTP cần thay đổi -> "Modify"

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 2239 times since Fri, Sep 11, 2015
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 2292 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 2120 times since Fri, Sep 11, 2015
Cách download backup cho Linux Hosting
Viewed 2602 times since Mon, Jul 18, 2016
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 1523 times since Fri, Feb 15, 2019