Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Hosting Linux trên cPanel Control

Để tạo hosting linux trên cPanel Control, các bước như sau:

Login vào WHM cPanel -> Home -> Acount Functions :

Chọn Create a New Acount :

Màn hình sẽ hiển thị yêu cầu các thông tin chi tiết của Account, các thông tin sau là bắt buộc:

Vì gói hosting đã được mặc định sẵn trong phần Package Manager nên không cần thiết phải điền thông tin bên dưới, sau khi hoàn tất các thông tin trên chỉ cần kéo xuống cuối cùng của của sổ và click Creat để tạo hosting.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn khởi tạo và quản lý email
Viewed 4729 times since Mon, Mar 14, 2016
Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin
Viewed 3787 times since Wed, Aug 26, 2015
Backup hosting DirectAdmin
Viewed 4371 times since Tue, Aug 25, 2015
Quản lý file trong DirectAdmin
Viewed 4085 times since Wed, Aug 26, 2015
Hướng dẩn tạo tài khoản FTP trên Cpanel
Viewed 3273 times since Tue, Aug 25, 2015