Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Hosting Linux trên cPanel Control

Để tạo hosting linux trên cPanel Control, các bước như sau:

Login vào WHM cPanel -> Home -> Acount Functions :

Chọn Create a New Acount :

Màn hình sẽ hiển thị yêu cầu các thông tin chi tiết của Account, các thông tin sau là bắt buộc:

Vì gói hosting đã được mặc định sẵn trong phần Package Manager nên không cần thiết phải điền thông tin bên dưới, sau khi hoàn tất các thông tin trên chỉ cần kéo xuống cuối cùng của của sổ và click Creat để tạo hosting.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 2227 times since Mon, Aug 24, 2015
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 1661 times since Tue, Dec 4, 2018
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 381 times since Mon, Jan 13, 2020
MySQL Manager, import, export mysql trong phpmyadmin
Viewed 3468 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 1523 times since Fri, Feb 15, 2019