Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Hosting Linux trên cPanel Control

Để tạo hosting linux trên cPanel Control, các bước như sau:

Login vào WHM cPanel -> Home -> Acount Functions :

Chọn Create a New Acount :

Màn hình sẽ hiển thị yêu cầu các thông tin chi tiết của Account, các thông tin sau là bắt buộc:

Vì gói hosting đã được mặc định sẵn trong phần Package Manager nên không cần thiết phải điền thông tin bên dưới, sau khi hoàn tất các thông tin trên chỉ cần kéo xuống cuối cùng của của sổ và click Creat để tạo hosting.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 3084 times since Mon, Aug 24, 2015
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 3433 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 1532 times since Tue, Dec 3, 2019
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 4881 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 2451 times since Fri, Feb 15, 2019