Home » Categories » Multiple Categories

Sử dụng File Manager trên Cpanel

Đăng nhập vào giao diện quản trị . Link: http://domain.com:2082 hoặc http://IP Hosting :2082 . Nếu sử dụng Chứng thực SSL thì Port sẽ được thay đổi từ 2082 sang 2083.

Tại mục Files, vào File Manager để quản lý file, up website.

Nhấn Go để xác nhận

Phía trên là những liên kết giúp định vị thư mục đang quản lý, di chuyển nhanh về thư mục cấp cha ... các lệnh cơ bản upload, tạo file mới, tạo thư mục mới ... 

Bên trái là danh sách liệt kê các thư mục và tập tin trong thư mục hiện hành. Nhấn vào tên hoặc biểu tượng ở đầu dòng để chọn đối tượng, khi một đối tượng được chọn thì những lệnh tương ứng với đối tượng đó xuất hiện bên khung bên phải bao gồm upload, download, đổi tên, sao chép, di chuyển, xóa, chỉnh sửa nội dung hoặc chỉnh code của file, thay quyền truy cập file hay thư mục - CHMOD 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 3084 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẩn tạo tài khoản FTP trên Cpanel
Viewed 3030 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 2451 times since Fri, Feb 15, 2019
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 2884 times since Fri, Sep 11, 2015
Hướng dẫn thêm Subdomain trong Cpanel
Viewed 2830 times since Fri, Sep 11, 2015