Home » Categories » Multiple Categories

Cách download backup cho Linux Hosting

Khách hàng có thể chủ động download các bản backup đang được lưu giữ chủ động trên hệ thống hosting của vData. Thường thì phía vData sẽ backup và giữ 5 bản backup gần nhất. Khách hàng có thể download các bản backup như sau:

1. Login vào cPanel

2. Tại trang quản trị, click vào Backup 

3. Tìm chọn bản backup theo ngày muốn tải về và click Download

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Quản lý file trong DirectAdmin
Viewed 4098 times since Wed, Aug 26, 2015
Hướng dẫn backup website trên Cpanel
Viewed 4365 times since Wed, Nov 25, 2015
Hướng dẫn cài đặt SSL trên host cPanel
Viewed 3058 times since Thu, Mar 14, 2019
Hướng dẩn tạo tài khoản FTP trên Cpanel
Viewed 3277 times since Tue, Aug 25, 2015
Sử dụng File Manager trên Cpanel
Viewed 3360 times since Tue, Aug 25, 2015