Home » Categories » Multiple Categories

Backup hosting DirectAdmin

Đăng nhập vào DirectAdmin -> "Create/Restore Backups"


Chọn những dữ liệu cần backup -> "Create Backup"

 

Chờ hệ thống backup và sẽ thông báo với ta qua mail.

Vào "File Manager"

Chọn folder "Backups"

Tại đây sẽ có các bản backup. Ta có thể download các bản backup này về để lưu trữ tại máy cá nhân hoặc nơi khác để tránh làm dung lượng hosting bị đầy.

 

 

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Hosting Window trên Plesk Control
Viewed 3600 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn cài đặt SSL trên host cPanel
Viewed 3038 times since Thu, Mar 14, 2019
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 2021 times since Mon, Jan 13, 2020
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 5799 times since Tue, Aug 18, 2015