Home » Categories » Multiple Categories

Backup hosting DirectAdmin

Đăng nhập vào DirectAdmin -> "Create/Restore Backups"


Chọn những dữ liệu cần backup -> "Create Backup"

 

Chờ hệ thống backup và sẽ thông báo với ta qua mail.

Vào "File Manager"

Chọn folder "Backups"

Tại đây sẽ có các bản backup. Ta có thể download các bản backup này về để lưu trữ tại máy cá nhân hoặc nơi khác để tránh làm dung lượng hosting bị đầy.

 

 

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo database trong DirectAdmin
Viewed 4165 times since Mon, Aug 17, 2015
Hướng dẫn cài đặt SSL trên host cPanel
Viewed 2633 times since Thu, Mar 14, 2019
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 3084 times since Mon, Aug 24, 2015
Tạo Hosting Linux trên cPanel Control
Viewed 3005 times since Tue, Aug 25, 2015
Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin
Viewed 3238 times since Wed, Aug 26, 2015