Home » Categories » Multiple Categories

Backup hosting DirectAdmin

Đăng nhập vào DirectAdmin -> "Create/Restore Backups"


Chọn những dữ liệu cần backup -> "Create Backup"

 

Chờ hệ thống backup và sẽ thông báo với ta qua mail.

Vào "File Manager"

Chọn folder "Backups"

Tại đây sẽ có các bản backup. Ta có thể download các bản backup này về để lưu trữ tại máy cá nhân hoặc nơi khác để tránh làm dung lượng hosting bị đầy.

 

 

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 1075 times since Mon, Aug 24, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 1789 times since Tue, Aug 18, 2015
Cách download backup cho Linux Hosting
Viewed 1313 times since Mon, Jul 18, 2016
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 397 times since Tue, Dec 4, 2018
Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Hosting cPanel
Viewed 1643 times since Wed, Jan 13, 2016