Home » Categories » Multiple Categories

Backup hosting DirectAdmin

Đăng nhập vào DirectAdmin -> "Create/Restore Backups"


Chọn những dữ liệu cần backup -> "Create Backup"

 

Chờ hệ thống backup và sẽ thông báo với ta qua mail.

Vào "File Manager"

Chọn folder "Backups"

Tại đây sẽ có các bản backup. Ta có thể download các bản backup này về để lưu trữ tại máy cá nhân hoặc nơi khác để tránh làm dung lượng hosting bị đầy.

 

 

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 2599 times since Mon, Aug 24, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 2572 times since Thu, Sep 24, 2015
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 839 times since Mon, Jan 13, 2020
Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting
Viewed 2698 times since Wed, Aug 26, 2015
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 2629 times since Mon, Aug 24, 2015