Home » Categories » Multiple Categories

Backup hosting DirectAdmin

Đăng nhập vào DirectAdmin -> "Create/Restore Backups"


Chọn những dữ liệu cần backup -> "Create Backup"

 

Chờ hệ thống backup và sẽ thông báo với ta qua mail.

Vào "File Manager"

Chọn folder "Backups"

Tại đây sẽ có các bản backup. Ta có thể download các bản backup này về để lưu trữ tại máy cá nhân hoặc nơi khác để tránh làm dung lượng hosting bị đầy.

 

 

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn thêm Addon Domain trên Cpanel
Viewed 750 times since Fri, Sep 11, 2015
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 897 times since Mon, Aug 24, 2015
Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting
Viewed 842 times since Wed, Aug 26, 2015
MySQL Manager, import, export mysql trong phpmyadmin
Viewed 1373 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn khởi tạo và quản lý email
Viewed 1196 times since Mon, Mar 14, 2016