Home » Categories » Multiple Categories

Backup hosting DirectAdmin

Đăng nhập vào DirectAdmin -> "Create/Restore Backups"


Chọn những dữ liệu cần backup -> "Create Backup"

 

Chờ hệ thống backup và sẽ thông báo với ta qua mail.

Vào "File Manager"

Chọn folder "Backups"

Tại đây sẽ có các bản backup. Ta có thể download các bản backup này về để lưu trữ tại máy cá nhân hoặc nơi khác để tránh làm dung lượng hosting bị đầy.

 

 

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 859 times since Wed, Aug 26, 2015
Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Hosting cPanel
Viewed 1354 times since Wed, Jan 13, 2016
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 1041 times since Tue, Aug 25, 2015
Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin
Viewed 961 times since Wed, Aug 26, 2015
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 1832 times since Tue, Aug 25, 2015