Home » Categories » Multiple Categories

Backup hosting DirectAdmin

Đăng nhập vào DirectAdmin -> "Create/Restore Backups"


Chọn những dữ liệu cần backup -> "Create Backup"

 

Chờ hệ thống backup và sẽ thông báo với ta qua mail.

Vào "File Manager"

Chọn folder "Backups"

Tại đây sẽ có các bản backup. Ta có thể download các bản backup này về để lưu trữ tại máy cá nhân hoặc nơi khác để tránh làm dung lượng hosting bị đầy.

 

 

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn sử dụng Plesk control (Linux)
Viewed 667 times since Mon, Jan 13, 2020
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 1799 times since Fri, Feb 15, 2019
Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin
Viewed 2607 times since Wed, Aug 26, 2015
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 1940 times since Tue, Dec 4, 2018
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 2446 times since Thu, Sep 24, 2015