Home » Categories » Multiple Categories

Backup hosting DirectAdmin

Đăng nhập vào DirectAdmin -> "Create/Restore Backups"


Chọn những dữ liệu cần backup -> "Create Backup"

 

Chờ hệ thống backup và sẽ thông báo với ta qua mail.

Vào "File Manager"

Chọn folder "Backups"

Tại đây sẽ có các bản backup. Ta có thể download các bản backup này về để lưu trữ tại máy cá nhân hoặc nơi khác để tránh làm dung lượng hosting bị đầy.

 

 

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 1326 times since Fri, Feb 15, 2019
Sử dụng File Manager trên Cpanel
Viewed 1882 times since Tue, Aug 25, 2015
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 3338 times since Tue, Aug 25, 2015
Quản lý file trong DirectAdmin
Viewed 2135 times since Wed, Aug 26, 2015
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 1444 times since Tue, Dec 4, 2018