Home » Categories » Multiple Categories

Backup hosting DirectAdmin

Đăng nhập vào DirectAdmin -> "Create/Restore Backups"


Chọn những dữ liệu cần backup -> "Create Backup"

 

Chờ hệ thống backup và sẽ thông báo với ta qua mail.

Vào "File Manager"

Chọn folder "Backups"

Tại đây sẽ có các bản backup. Ta có thể download các bản backup này về để lưu trữ tại máy cá nhân hoặc nơi khác để tránh làm dung lượng hosting bị đầy.

 

 

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 1560 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn backup website trên Cpanel
Viewed 1877 times since Wed, Nov 25, 2015
Hướng dẫn khởi tạo và quản lý email
Viewed 2061 times since Mon, Mar 14, 2016
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 1477 times since Thu, Sep 24, 2015